CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

CEO ( Hospital )

Location
7 months ago
Description

-Quản lý giám đốc khối về sale marketing  - nhân sự - chuyên môn bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm doanh thu

- Làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc

-Thay mặt xử lý các công việc ở dưới.

Benefit
Other
Contact

Name: Hoang Son

Phone: 0902 875 390

Email: son.h@careertoday.com

Address:

Salary
Position CEO ( Hospital )
Type Full time
Experience
Degree
Amount 1
Gender -
Age ,