CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

HRBP Manager-E-commerce/Hi-tech/Internet/Online

Location
2 years ago
Description
  • Hoạch định chiến lược nhân sự
  • Đề xuất và xây dựng chế độ đãi ngộ toàn công ty
  • Tham mưu và đề xuất cho BGĐ chiến lược xây dựng bộ máy tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, điều hành công ty
Benefit
  • Lương Gross,
  • Bảo  hiểm đặc biệt

Other

Yêu cầu

  • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh HR , và ít nhất 3 năm trong lĩnh vực HRD.(>300 nhân viên)
  • Có kinh nghiệm quản lý 2 cấp
  • Tiếng Anh lưu loát.
  • Xây dựng ,thực thi hệ thống  chính sách nhân sự bao gồm đãi ngộ, thu hút, giữ chân nhân sự, chính sách cho C level
Contact

Name: Ms. Ngan Phan

Phone: 034 3528 122

Email: loi.p@careertoday.com.vn 034 3528 122

Address:

Salary
Position HRBP Manager
Type Full time
Experience 3 years of experience in HRD (>300 people)
Degree Bachelor's Degree
Amount 1
Gender -
Age 33,43