CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

HRM

Location
5 months ago
Description

Xây dựng quy trình chính sách( chủ yếu là cập nhật vì hệ thống đã có đầy đủ) - Xử lý xung đột lao động ( cái này quan trọng) - Văn hoá doanh nghiệp (event, lễ hội...) - KHÔNG TÍNH LƯƠNG (phần này kế toán tính)

Benefit
Other
Contact

Name:

Phone:

Email:

Address:

Salary 28000000
Position HRM
Type Full time
Experience
Degree
Amount 1
Gender Female
Age 30,35