CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

HUMAN RESOURCE MANAGER - Technical/Plating/Jewelry

Location
2 years ago
Description

 

- Hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá… đảm bảo đội ngũ nhân sự đủ và đạt yêu cầu mở rộng, tái cấu trúc công ty.

- Tham gia xây dựng, vận hành chiến lược nhân sự và các hệ thống quản trị nhân sự chuyên sâu: văn hóa DN, KPI, 3P, Từ điển năng lực, phát triển tài năng, đội ngũ kế thừa..

- Bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình, cơ cấu tổ chức phù hợp kinh doanh, dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại

- Chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề pháp lý liên quan đến người lao động, quan hệ lao động

- Chịu trách nhiệm quan hệ công chúng, đối ngoại các cơ quan chính quyền địa phương, Phòng cháy chữa cháy, An toàn lao động và các hoạt động hành chính, nhân sự trong phạm vi phòng tổ chức nhân sự

- Quản lý các hoạt động, ngân sách, chi phí phòng và liên quan đến nhân sự

 

Benefit
Other

Yêu cầu:

- Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí quản lý ở các tổ chức có hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại

- Năng động, nhạy bén tâm lý, khả năng xử lý vấn đề tốt

- Truyền thông, truyền lửa tốt, ưu tiên mạng về hoạt động phong trào.

 

Contact

Name: Ms Hang

Phone: 0902 92 74 92

Email: tracy.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary NaN
Position HR Manager
Type Full time
Experience 3 years of experience in HR Management
Degree Bacherlor's degree
Amount 1
Gender -
Age ,