CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

Nhân viên tổng vụ

Location
2 years ago
Description

• Lập và theo dõi đồng phục nhân viên hàng quý trong ngân sách công ty
• Hỗ trợ giám đốc nhân sự theo dõi hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thuê xe, bảo hiểm tài sản công ty và hợp đồng kinh doanh khác
• Hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng có chính sách quản lý xe tốt để giảm thiểu chi phí
• Để sắp xếp xe cho nhân viên đi kinh doanh khi họ cần
• Nhóm bảo mật kiểm tra hàng ngày và hàng tuần và báo cáo hàng tuần cho người quản lý nhân sự và HĐQT
• Yêu cầu thu thập văn phòng phẩm hàng tháng từ bộ phận khác và báo cáo cho người quản lý nhân sự
• Hàng tháng tính xăng, phí cầu đường của xe công ty
• Hỗ trợ: HĐQT cho thuê nhà ở, gia hạn hợp đồng nhà ở, làm hợp đồng thanh lý (nếu có)
• Hỗ trợ: giấy phép lao động, thẻ cư trú tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến người nước ngoài.
• Chịu trách nhiệm về thiết bị văn phòng để lập kế hoạch bảo trì, mua thiết bị mới.
• Nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi người quản lý nhân sự
• Đội ngũ nhân sự, đội OMC và Depts công ty.

Benefit
Other

REQUIREMENTS:

  • Honest, fast react, service skill
  • Teamwork
  • Strongly report writing and verbal reporting skill
  • Good computer and database skills
  • Knowledge in economic contract
  • Good English in reading and writing skill

 

Contact

Name: Ms. Tracy

Phone: 0902 92 74 92

Email: tracy.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary
Position Nhân viên
Type Full-time
Experience 2 năm kinh nghiệm trong công việc chung
Degree Cao đẳng
Amount 2
Gender Male
Age 29,34