CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

Quy hoạch

Location
24 days ago
Description
  • Có nền tảng về kiến trúc, biết về quy hoạch đô thị đến quy hoạch thiết kế tổng thể dự án. có khả năng tham mưu và tính toán thiết kế
Benefit
  • Lương thưởng theo năng lực
  • Được làm việc 1 tập đoàn lớn có chuỗi nhà hàng, sân golf, khách sạn cao cấp
Other
  • Am hiểu về luật đất đai. luật bất động sản
  • Ưu tiên ứng viên muốn làm việc và gắn bó với dự án kéo dài hơn 5 năm
Contact

Name: Mr.Dong

Phone: 0933 00 90 20

Email: dong.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary
Position Quy hoạch
Type Full-Time
Experience
Degree
Amount 0
Gender -
Age ,