CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

TRỢ LÝ CEO

Location
15 days ago
Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự…của Công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tư vấn cho Tổng Giám Đốc.

- Nhận biết và báo cáo Tổng Giám Đốc các điểm không phù hợp được ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc của các Phòng/Ban, của Công ty kèm thêm đề xuất các giải pháp để giải quyết, ngăn ngừa các vấn đề này.

- Quản lý, điều phối lịch trình làm việc của CEO bao gồm các cuộc hẹn, cuộc họp.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp nội bộ và bên ngoài thay mặt cho CEO đảm bảo tất cả các yêu cầu cần thiết được thực hiện, ví dụ: địa điểm họp, thiết bị, thuyết trình, chuẩn bị chương trình nghị sự.

- Cung cấp hỗ trợ điều hành và hành chính cho CEO.

- Thực hiện soạn thảo và lưu hành các chương trình họp, chuẩn bị biên bản, truyền đạt lời nhắc

- Dịch tài liệu, email và phiên dịch các cuộc họp cho CEO.

- Thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Benefit

QUYỀN LỢI:

- Các chế độ BHXH, BHYT,..

Other

YÊU CẦU

- Nữ, 30-40 tuổi. 

- Có nhiều kinh nghiệm về diễn giải và kỹ năng dịch thuật, đặc biệt là phiên dịch liên tiếp và phiên dịch đồng thời.

- Kiến thức chung về lập kế hoạch dự án và quản lý dự án.

- Kiến thức chung về quản trị kinh doanh (hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực tài chính, nhân con người.

- Kiến thức toàn diện về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chiến lược và phân bổ nhân sự.

- Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói mạnh mẽ, và kỹ năng tổ chức và khả năng duy trì sự cân bằng thực tế giữa nhiều ưu tiên.

- Có khả năng làm việc độc lập với các dự án và phải có khả năng làm việc dưới áp lực đôi khi để xử lý nhiều hoạt động và các vấn đề bí mật một cách thận trọng.

- Nói và viết tiếng Anh tốt

- Kỹ năng CNTT tốt và thực hành.

- Kỹ năng con người tốt trong giao tiếp, phối hợp.

Contact

Name: Ms. Vy

Phone: 0398631329

Email: vy.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary
Position TRỢ LÝ CEO
Type Full time
Experience Có nhiều kinh nghiệm về diễn giải và kỹ năng dịch thuật, đặc biệt là phiên dịch liên tiếp và phiên dịch đồng thời.
Degree Đại học
Amount 1
Gender -
Age 28,35