CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

TRƯỞNG BỘ PHẬN C&B

Location
7 months ago
Description
  1. Nghiệp vụ quản lý lao động:
 • Tổ chức quản lý hồ sơ nhân sự, triển khai thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, thời gian làm việc, hỗ trợ các dơn vị duy trì thực hiện nội quy & kỷ luật lao động..;
 • Triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu nhân viên theo cấu trúc tổ chức, hệ thống chức danh công việc. Quản lý sử dụng phầm mềm nhân sự, tổng hợp báo cáo, thống kê phân tích cơ cấu, tình hình biến động nhân sự định kỳ tháng/quý/năm;
 • Cập nhật các văn bản/ quy định pháp luật lao động liên quan đến doanh nghiệp, phổ biến chính sách, chế độ lao dộng hiện hành đến các quản lý Phòng/Ban/Bộ phận cần thực hiện;
 • Xây dựng triển khai quy định, quy trì trình quản lý lao dộng. Kiểm soát thực hiện các chế độ luân chuyển, bổ nhiệm/bãi nhiệm, thay đổi cấp bậc công việc, thủ tục thôi việc.
 • Tham mưu/ xây dựng các chính sách, nội quy, chế độ quản lý lao động. Hỗ trợ các cấp quản lý trong công ty về nghiệp vụ và thông tin quản lý nhân sự khi có yêu cầu.
  1. Chính sách tiền lương & chế độ đãi ngộ
 • Tham gia khảo sát thị trường lao dộng và thu nhập bình quân các khu vực; tham mưu xây dựng, triển khai chính sách chế độ lương, thưởng, phúc lợi; xây dựng thang bảng lương, ngạch bậc phù hợp cấu trúc tổ chức các đơn vị.
 • Tham mưu xây dựng, triển khai hệ thống đánh giá năng lực & hiệu quả công việc. Tổng hợp, cập nhật thông tin, kết quả đánh giá, phối hợp tổ chức hội đồng đánh giá xét lương định kỳ hàng năm phù hợp với tình hình thực tế Công ty
 • Theo dõi, kiểm soát việc chấm công, tính lương/thưởng, chế độ , BHH/YT/TN, khấu trừ/quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các khoản khác cho NLĐ theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của tất cả chứng từ của Bộ phận (bảng công, bảng lương, bảng thuế TNCN, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, chế độ phúc lợi…) trước khi trình ký và chi tiền;
 • Xây dựng, thực hiện, kiểm soát quy trình chấm công, tính lương và các quy trình nghiệp vụ C&B liên quan. Tổng hợp báo cáo, phân tích hiệu quả chí phí lương, thưởng, phúc lợi… định kỳ tháng/quý/năm;
  1. Tổ chức, quản lý Bộ phận C&B
 • Hoạch định, triển khai công tác chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho nhân viên Bộ phận C&B dịnh kỳ theo hướng “chuyên biệc & kết hợp”; Kiểm soát, đánh giá tình hình triển khai, hiệu quả công việc của nhân viên Bộ phận;
 • Xây dựng tiêu chuẩn năng lực, tổ chức đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự Bộ phận C&B theo yêu cầu công việc và phục vụ hoạt động SXKD. Thực hiện các báo cáo/ yêu cầu định kỳ/ đột xuất cho cấp trên.
Benefit
 1. QUYỀN LỢI:
 2. Công cụ, dụng cụ làm việc: Máy tính để bàn, điện thoại bàn, các văn phòng phẩm phục vụ công việc
 3. Bảo hộ lao động, đồng phục: Áo đồng phục Công ty (02 áo/năm)
 4. Phương tiện đi lại: Tự túc.
 5. Chế độ khác: Theo quy chế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Other

       YÊU CẦU:

 1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên.
 2. Chuyên môn: Ưu tiên chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, kinh tế  luật, v.v…
 3. Kiến thức: Có kiến thức sâu rộng về xây dựng hệ thống nhân sự, tiền lương, áp dụng Luật Lao động, Luật Thuế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 4. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm ngiệp vụ quản lý lao dộng tiền lương…..
 5. Thái độ: Cầu tiến, trung thực, cẩn thận, bảo mật thông tin, chủ động, nỗ lực.
 6. Năng lực quản trị: Tổ chức & kiểm soát công việc, dữ liệu, con người tốt.
 7. Năng lực lãnh đạo (nếu có yêu cầu): Gương mẫu, uy tín.
Contact

Name: Mr. Duy

Phone: 0962766103

Email: duy.t@careertoday.com.vn

Address:

Salary 25000000
Position TRƯỞNG BỘ PHẬN C&B
Type Full time
Experience Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm ngiệp vụ quản lý lao dộng tiền lương…..
Degree Đại học trở lên, Ưu tiên chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, kinh tế – luật, v.v…
Amount 1
Gender -
Age ,