CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

TRƯỞNG NHÓM TUYỂN DỤNG - Technical

Location
2 years ago
Description

 

- Nhận chỉ tiêu tuyển dụng, phân nhiệm, điều phối nhóm và có các giải pháp cho nhóm + kèm cặp NV hoàn thành chỉ tiêu, báo cáo kết quả công việc lên trưởng phòng và giám đốc; 
- Trực tiếp phụ trách tuyển các vị trí cấp cao, đề xuất các giải pháp, ngân sách và các qui trình, chính sách phù hợp
- Làm Offer, tiếp nhận nhân viên mới

Benefit
Other

Yêu cầu:

- Từ 3 năm  kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên có nguồn và kinh nghiệm tuyển các ứng viên quản lý, kinh doanh FDI, các chuyên viên kỹ thuật 
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị Headhunt và kinh nghiệm quản lý nhóm

Contact

Name: Ms.Tracy ( Chị Hằng)

Phone: 0902 92 74 92

Email: tracy.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary
Position Trưởng nhóm tuyển dụng
Type Full-time
Experience Trên 3 năm kinh nghiệm Tuyển dụng
Degree Bằng Đại học
Amount 1
Gender -
Age ,