CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Location
3 years ago
Description
 • Hoàn thiện và tham mưu việc xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự bao gồm định biên của toàn Công ty phù hợp với định hướng và yêu cầu kinh doanh từng thời kỳ.
 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tương ứng. Lập và triển khai kế hoạch thực hiện định kỳ.
 • Xây dựng, sửa đổi, và đề xuất các chính sách, phương pháp tiếp cận và thủ tục quản lý nhân sự.
 • Lập và triển khai kế hoạch cùng với thủ tục tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nguồn nhân lực đầy đủ và chất lượng, phục vụ cho nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.
 • Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tương tác với các Bộ Phận triển khai kế hoạch đào tạo, hoàn thiện quy trình và tài liệu đào tạo nguồn nhân lực.
 • Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo; Quản lý nhân sự; thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ nhân sự.
 • Tổ chức thực hiện, giám sát các nội dung công việc liên quan dịch vụ hành chánh phục vụ hoạt động SX - KD
 • Xây dựng cấu trúc P.NSHC và đào tạo:   Xây dựng cơ cấu bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với chức năng và phạm vi công việc.
Benefit
Other
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất
  và phân phối hàng tiêu dùng nhanh quy mô nhỏ và vừa ( khoảng 1000
  lao động)
 • Tuổi từ 35 – 45
 • Lãnh đạo, Thuyết trình, Đối ngoại, giải quyết xung đột và tranh chấp
 • Hiểu biết về Quản trị nguồn nhân lực. Hiểu biết về hệ thống. Am hiểu các quy định pháp luật về lao động, dân sư, thương mại. Có khả năng lập báo cáo, phân tích, đánh giá, hoạch định kế hoạch và triển khai thực hiện các quy trình về quản trị nguồn nhân lực.
 • Tư chất mạnh mẽ, quyết đoán
 • Có tư duy logic, khả năng truyền đạt, động viên

  Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm và giải quyết vấn đề tốt
Contact

Name: Tracy

Phone: 0906 553 740

Email: hang.nguyen@inms.vn

Address:

Salary 45000000
Position TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Type Full-time
Experience Trên 5 năm
Degree Cao Đằng/ Đại Học
Amount 1
Gender -
Age 35,45