CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

Trưởng Phòng Kinh Tế Kế Hoạch

Location
11 months ago
Description

- Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty, báo cáo lãnh đạo công ty phê duyệt, chịu trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt 100% mục tiêu cụ thể đặt ra.

- Theo dõi, triển khai kế hoạch sản xuất xuống các ban điều hành thi công, có trách nhiệm đảm bảo chính xác, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả dự án.

- Kiểm tra, phân tích đơn giá giao khoán trên cơ sở thực tế, đảm bảo sát với yêu cầu công việc, rõ ràng, cụ thể, chịu trách nhiệm giải thích, làm rõ, hướng dẫn nhà thầu phụ hiểu và thực hiện đúng giá khoán.

- Phối hợp với các phòng chức năng tham gia soát xét, thương thảo các hợp đồng kinh tế thuộc khối, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của đơn giá, định mức.

- Theo dõi, đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ cho các dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra, chịu trách nhiệm kiểm tra, đề xuất các giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch.

- Soạn thảo văn bản trả lời đối tác, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, đơn giá hợp đồng, các vấn đề khác theo yêu cầu cụ thể.

Benefit
Other

Yêu cầu công việc

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm quản lý KTKH (cấp trưởng phòng trở lên) tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, Giao thông có doanh thu từ 1.000 tỷ/năm trở lên.

- Là kỹ sư các ngành: Kinh tế Xây dựng, Kinh tế giao thông.

- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên tại các công trường trong phạm vi toàn quốc.

- Có khả năng kiểm soát định mức giao khoán, chi phí, giá thành, hợp đồng và hồ sơ thanh quyết toán tại các công trường.

- Ưu tiên: Thành thạo tiếng anh ở 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Contact

Name: Ms. Tracy

Phone: 0902 92 74 92

Email: tracy.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary
Position Trưởng Phòng
Type Full time
Experience 3 năm làm quản lý KTKH (cấp trưởng phòng trở lên) tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, Giao thông có doanh thu từ 1.000 tỷ/năm trở lên.
Degree Đại học
Amount 1
Gender -
Age ,