CareerToday
CareerToday
Hãy nắm bắt cơ hội của bạn một cách tốt nhất

Trưởng phòng tuyển dụng

Location
2 years ago
Description
  • Quản lý nhóm Tuyển dụng
  • Thực hiện các công việc chuyên môn
  • Cập nhật luật, quy trình làm việc
  • Tham mưu TP HCNS / BOD / Khu vực / Phòng ban khác về chuyên môn
Benefit
Other

Yêu cầu: 

  • Hiểu và vận hành tốt các Quy định của luật Lao động;
  • Từng làm qua mảng dịch vụ nhân sự, công ty Outsourc
  • Kinh nghiệm tuyển dụng 2 năm; kinh nghiệm quản lý nhóm 2 năm
  • Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng
  • Ngoại ngữ: ưu tiên Ứng viên giao tiếp và sử dụng tiếng Anh.

 

Contact

Name: Ms. Tracy

Phone: 0902 92 74 92

Email: tracy.n@careertoday.com.vn

Address:

Salary
Position Trưởng phòng
Type fulltime
Experience 3 năm
Degree Đại học
Amount 1
Gender -
Age 25,36