ess@careertoday.com.vn

0877699759

Tổng Giám đốc

J000598

Job Description

1. Lập kế hoạch
• Phối hợp với các trưởng bộ phận và lãnh đạo cao cấp trong công ty, CEO xây dựng kế hoạch chiến lược và hàng năm cho công ty và chịu trách nhiệm trình bày kế hoạch cho HDQT duyệt

2. Quản lý
• Giám sát hoạt động công ty để đảm bảo sản xuất hiệu quả, chất lượng, dịch vụ, và quản lý nguồn lực tiết kiệm
• Lãnh đạo, hướng dẫn, định hướng và đánh giá công việc của các trưởng BP chức năng và lãnh đạo cấp cao khác
• Đảm bảo chất lượng và sự ổn định tổ chức thông qua phát triển và triển khai các tiêu chuẩn, thủ tục, hướng dẫn và kiểm soát
• Làm việc chặc chẽ với HĐQT để đánh giá và định hướng cho công ty
• Đảm bảo rằng HĐQT có tất cả thông tin cần thiết để thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ quản trị của mình

3. Tài Chính
• Giám sát việc xây dựng ngân sách năm hỗ trợ kế hoạch hoạt động và đệ trình ngân sách cho HĐQT duyệt
• Đảm bảo tận dụng hiệu quả các nguồn tài chính trong khuôn khổ chính sách

Job Requirement

  • Có kinh nghiệm điều hành trong các chuỗi về kim khí điện máy .... 
  • Có khả năng thiết lập hệ thống kpi, xây dựng quy trình vận hành và phát triển kinh doanh

Benefits


Others

Location: Biên Hòa 

Apply

Work Location

Lương

Negotiable

Published Date

08-11-2022 | 12:00:00

Share This Job

Related Jobs

CAREER TODAY GROUP

Address: Tòa nhà CareerToday

Số 1196 Đường 3/2, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

Hotline: 0877699759

Email: ess@careertoday.com.vn

Đăng ký nhận bản tin Careertoday để nhận các công việc mới nhất đã đăng, ứng cử viên và các tin tức mới nhất

Bản quyền © 2018 - 2022 CareerToday. Tất cả các quyền được bảo lưu. Thiết kế bởi Eraweb