ess@careertoday.com.vn

0906 900 719

Trưởng Phòng Hành Chính Kế Toán

J000514

Real Estate

Job Description

 • Hoàn thành đầy đủ, chính xác, kịp thời các báo cáo thuế theo quy định hiện hành
 • Hoàn thành đầy đủ, chính xác, kịp thời các báo cáo tài chính tháng, quý, năm
 • Tổ chức theo dõi thực hiện các nghiệp vụ tài chính, kế toán theo đúng quy định hiện hành của nhà Nước
 • Tham mưu cho Giám Đốc về các biện pháp quản lý tài chính kế toán, chi phí của Công ty
 • Xây dựng, thiết lập hệ thống Tài chính – Kế toán, các quy định về Tài chính – Kế
 • toán của Công ty.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của kế
 • toán viên: thu, chi, nhập xuất, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ...xử lý các
 • vấn đề phát sinh trong phòng Kế toán.
 • Tổ chức ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử
 • dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng
 • vốn của Công ty
 • Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh
 • toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính công ty: công nợ khách
 • hàng, công nợ nhà cung cấp...
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay vốn phục vụ cho nhu cầu
 • hoạt động sản xuất Kinh doanh của Công ty.
 • Kiểm tra tính hợp lý và khả thi của các hợp đồng mua bán, hợn đồng tín dụng ...
 • dưới góc độ của tài chính.
 • Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho Giám
 • đốc đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.
 • Kiểm tra các báo cáo, quyết toán thiế với cơ quan chức năng, chuẩn bị các chứng
 • từ, tài liệu phục vụ cho việc thanh tra của cơ quan Thuế.
 • Lập và hướng dẫn CBNV thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của
 • Phòng kế toán.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Trình độ học vấn Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, có chứng chỉ KT trưởng.
 • Trình độ ngoại ngữ Không yêu cầu
 • Trình độ tin học Mircrosoft Office, sử dụng tốt phần mềm kế toán và các hệ thống ERP.
 • Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp
 • 5 Kỹ năng Quản lý dòng tiền, quản lý tài chính tốt.
 • Lập kế hoạch chi tiết công việc, quản lý tốt quỹ thời gian, chịu được áp lực công việc
 • Có khả năng giao tiếp, đàm phán, truyền đạt, tổng hợp thông tin tốt.
 • Kinh nghiệm Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hơp/kế toán Quản trị/Kế toán tài chính trong đó có 2-3 năm kinh nghiệm TP Tài chính Kế toán tại Công ty có ngành nghề tương tự.
 • Kinh nghiệm làm việc và có các mối quan hệ tốt với tổ chức ngân hàng, công ty thuê tài chính tài trợ vốn cho Doanh nghiệp cấp hạn mức tín dụng cao.

Benefits


Others

Location: HCM

CAREER TODAY GROUP

Address: Tòa nhà CareerToday

Số 1196 Đường 3/2, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

Hotline: 0906 900 719

Email: ess@careertoday.com.vn


Đăng ký nhận bản tin Careertoday để nhận các công việc mới nhất đã đăng, ứng cử viên và các tin tức mới nhất


Bản quyền © 2018 - 2022 CareerToday. Tất cả các quyền được bảo lưu. Thiết kế bởi Eraweb