ess@careertoday.com.vn

0906 900 719

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

J000193

Job Description

Tóm Tắt Công Việc

Người giữ chức danh này quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Hành chính-Nhân sự bao gồm:

 • Công tác quản lý nguồn nhân lực, phát triển tổ chức, Pháp lý;
 • Công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên;
 • Công tác chính sách, chế độ, khen thưởng, kỷ luật;
 • Công tác quy trình, quy chế, ISO;
 • Công tác Hành chính : Y tế, hậu cần, Văn phòng phẩm, IT, sữa chữa văn phòng, bốc xếp...
 • Thực hiện các công việc khác theo đúng chủ trương của Công ty và đúng quy định của pháp luật Việt Nam
 •  

Nhiệm Vụ

 1. Quản lý nguồn nhân lực

Phát triển tổ chức

 • Tổ chức xây dựng, kiểm soát chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
 • Tổ chức kiểm tra và giám sát các hoạt động phát triển kỹ năng, năng lực của nguồn nhân lực.
 • Tổ chức xây dựng và kiểm soát kế hoạch/ngân sách nhân sự hàng năm
 • Tổ chức thiết lập, triển khai và cải tiến cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự và các qui định, qui trình, hướng dẫn công việc liên quan đến - - - Quản lý nguồn nhân lực.
 • Tổ chức xây dựng và triển khai văn hóa Doanh nghiệp.
 • Xây dựng và triển khai các quy định, quy trình/biểu mẫu đánh giá thành tích nhân viên (KPI)
 • Kiểm soát công tác lập kế hoạch tuyển dụng và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên, nguồn cung ứng dịch vụ tuyển dụng.

 

Tuyển dụng nhân sự

 • Tổ chức kiểm soát công tác tuyển dụng;
 • Tổ chức kiểm soát công tác ngưng tuyển dụng người lao động;
 • Đáp ứng nguồn nhân lực kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

 

Đào tạo và phát triển

 • Tổ chức xây dựng, Kiểm soát công tác lập kế hoạch đào tạo.
 • Tổ chức kiểm soát công tác đào tạo theo kế hoạch đào tạo
 • Tổ chức triển khai quy hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
 • Đánh giá thành tích:
 • Tổ chức xây dựng và triển khai các qui định, quy trình/biểu mẫu đánh giá thành tích nhân viên.
 • Kiểm soát công tác hướng dẫn và triển khai đánh giá thành tích nhân viên.

 

 1. Quản lý Hành chính
 • Hậu cần: Tổ chức kiểm soát công tác lập, thực hiện và kiểm soát kế hoạch mua sắm và cấp phát trang thiết bị/công cụ làm việc, văn phòng phẩm, báo chí.
 • Văn thư: Tổ chức kiểm soát công tác lữu trữ và phân phối các tài liệu/văn bản của Công ty, công tác giữ, bảo quản và sử dụng con dấu của Công ty; công tác biên dịch tài liệu của Công ty.
 • An ninh: Tổ chức kiểm soát công tác bảo vệ, an toàn, phòng chống cháy nổ, môi trường và việc đảm bảo tuân thủ các qui định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
 • Quản lý tài sản văn phòng:
 1. Tổ chức xây dựng và triển khai các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác mua sắm, sử dụng và thanh lý tài sản văn phòng.
 2. Tổ chức kiểm soát công tác lập, thực hiện và kiểm soát kế hoạch mua sắm và thanh lý tài sản văn phòng hàng năm
 • Sửa chữa và bảo trì tài sản văn phòng:
 1. Tổ chức xây dựng và triển khai các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến công tác sửa chữa và bảo trì tài sản văn phòng.
 2. Tổ chức lập và kiểm soát kế hoạch sửa chữa và bảo trì tài sản văn phòng hàng năm.
 3. Tổ chức kiểm soát các hoạt động liên quan đến sửa chữa và bảo trì tài sản.

 

 1. Quản lý Pháp lý
 • Tổ chức xây dựng và triển khai các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến quản lý pháp lý.
 • Kiểm soát các đề xuất ban hành các quy chế, quy định nội bộ để đảm bảo việc thực hiện/tuân thủ các yêu cầu của pháp luật.
 • Kiểm soát công tác tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty theo uỷ quyền và chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 • Tổ chức kiểm soát công tác lưu trữ và phân phối các hồ sơ/tài liệu pháp lý của Công ty.

 

 1. Quản lý Công nghệ thông tin

Hạ tầng kỹ thuật: Tổ chức xây dựng và triển khai các qui định, qui trình và hướng dẫn công việc liên quan đến quản lý công

 

 1. Quản lý chung Phòng HCNS
 • Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Nhân sự - Hành chính, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của phòng
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức và bố trí nhân lực
 • Tổ chức truyền đạt cho nhân viên chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 • Hoạch định các kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động.
 • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPIs) của Phòng và nhân viên trực thuộc.
 • Giao việc, phân quyền, uỷ thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
 • Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện và phát triển nhân viên.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Khối.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống kế họach, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ
 • Xây dựng và quản lý ngân sách họat động
 • Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ

 

 1. Lĩnh vực khác
 • Tổ chức kiểm soát việc thực hiện các hoạt động mua sắm các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nhân sự và hành chính.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến các lĩnh vực chịu trách nhiệm và theo sự phân công của Ban Giám đốc.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chịu trách nhiệm khi có yêu cầu.

 

 

 

Kênh Báo Cáo

Quản lý

 • Vị trí:Nhân viên TD&ĐT&ĐGNV&ISO
 • Vị trí:Chuyên viên LĐ&TL
 • Vị trí:Chuyên viên BHXH&HĐLĐ
 • Vị trí:Nhân viên Hành chính

 

Báo Cáo: Giám đốc

 

Job Requirement

Benefits

 • Lương thỏa thuận
 • Các chính sách đãi ngộ khác từ tập đoàn

Others

Địa điểm làm việc: khu phố Bình Thuận 2, Bình Dương

Kiến Thức

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/Kinh tế lao động/Luật
 • Ưu Tiên: Tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực ở nước ngoài

 

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm: Kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và có ít nhất 03 năm làm ở vị trí tương đương ở công ty có cùng quy mô hoặc lớn hơn.
 • Ưu Tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành Vận chuyển (Logistics)

 

Thái Độ

 • Tinh thần chủ động đối với công việc/mọi hoàn cảnh
 • Tinh thần trách nhiệm đối với công việc/mọi hoàn cảnh
 • Thẳng thắng, thật thà, trung thực, tôn trọng, giúp đỡ

 

Kỹ Năng

 • Sử dụng tiếng Anh.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm soát.
 • Khả năng ra quyết định, Quản lý con người, Quản lý ngân sách.
 • Tận tụy với nghề nghiệp.

 

Apply

Work Location

Bình Dương

Salary

Negotiable

Published Date

26-10-2021 | 20:06:16

Share This Job

Related Jobs

CAREER TODAY GROUP

Address: Tòa nhà CareerToday

Số 1196 Đường 3/2, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

Hotline: 0906 900 719

Email: ess@careertoday.com.vn

<>

Đăng ký nhận bản tin Careertoday để nhận các công việc mới nhất đã đăng, ứng cử viên và các tin tức mới nhất

Bản quyền © 2018 - 2022 CareerToday. Tất cả các quyền được bảo lưu. Thiết kế bởi Eraweb