ess@careertoday.com.vn

0877699759

CEO

J000605

Health/Medical Care, Retail/Wholesale/Distributor

Job Description

 1. Lập kế hoạch: Phối hợp với các trưởng bộ phận và lãnh đạo cao cấp trong công ty, CEO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chiến lược và hàng năm cho công ty và chịu trách nhiệm trình bày kế hoạch cho HĐQT duyệt
 2. Quản lý:
  • Giám sát hoạt động công ty để đảm bảo sản xuất hiệu quả, chất lượng, dịch vụ, và quản lý nguồn lực tiết kiệm
  • Lãnh đạo, hướng dẫn, định hướng và đánh giá công việc của các trưởng bộ phận chức năng và lãnh đạo cấp cao khác
  • Đảm bảo chất lượng và sự ổn định tổ chức thông qua phát triển và triển khai các tiêu chuẩn, thủ tục, hướng dẫn và kiểm soát
  • Làm việc chặt chẽ với HĐQT để đánh giá và định hướng cho công ty
  • Đảm bảo rằng HĐQT có tất cả thông tin cần thiết để thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ quản trị của mình
 3. Tài Chính:
  • Giám sát việc xây dựng ngân sách năm hỗ trợ kế hoạch hoạt động và đệ trình ngân sách cho HĐQT duyệt
  • Đảm bảo tận dụng hiệu quả các nguồn tài chính trong khuôn khổ chính sách
 4. Truyền thông:
  • Đại diện công ty trước các bên có liên quan bên ngoài với hình thức khác nhau như các phần pháp lý, chức năng chính thức, v.v.
 5. Nhân sự:
  • Tăng cường văn hóa phản ánh giá trị công ty và đảm bảo môi trường làm việc hỗ trợ nhân viên có chất lượng
  • Đóng vai trò chính trong việc chọn các vị trí quản lý cấp cao và đảm bảo họ đủ năng lực để đáp ứng các mục tiêu chức năng

Job Requirement


Benefits


Others

Location: Thu Duc City

CAREER TODAY GROUP

Address: Tòa nhà CareerToday

Số 1196 Đường 3/2, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

Hotline: 0877699759

Email: ess@careertoday.com.vn

Đăng ký nhận bản tin Careertoday để nhận các công việc mới nhất đã đăng, ứng cử viên và các tin tức mới nhất

Bản quyền © 2018 - 2022 CareerToday. Tất cả các quyền được bảo lưu. Thiết kế bởi Eraweb